Poskytované služby:

 

Architektonické studie

Technický dozor investora

Inženýrské služby

Autorský dozor

Studie proveditelnosti

Návrhy interiérů

Realizace interiérů

Výběr dodavatele

Kolaudace